Čitaonica

• Obavezno štivo o buci i utjecaju buke na zdravlje čovjeka
Buka okoliša - javnozdravstveni problem

Utjecaj buke na čovjeka - FER
Zakoni i propisi - FER
Intenzitet i snaga - FER
Analiza zvuka - FER
Karte buke - FER


Zakon o zaštiti od buke
Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 29/2005

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave


• Kompleksnost zvuka zvona i frekvencije koje zvono proizvodi
Određivanje udarnog tona zvona


• Samo slika Google Earth - crkva i župni ured - rasprava na YouTube servisu