problem buke imaju i:
pratite nas...

Župa Trnovčica crkva Marije Majke Crkve
Ukoliko dolazite u župu Trnovčica, preporučam da budete spremni na kontinuirano nasilje bukom.
Zvona zvone svakih 15 minuta.
Kvaratni otkucaji su 62-63 dB(A)
Satni 67-68 dB(A)
Pozdravljenje je preko 70 dB(A)
Poziv na misu preko 80 dB(A)