problem buke imaju i:
pratite nas...

25.09.2011
Živim u trnovčici oko 300 m zračne linije od crkve i mislim da je zvonjava pretjerano glasna iako volim zvona, trebalo bi naći neki kompromis (da se zvona malo utišaju ili buka smanji na pristojnu razinu i da ne zvoni svakih 15 min) jer ovakva zvonjava zaista zna biti iritantna. I slažem se da ovo nema nikakve veze s tim da li je netko vjernik ili ne već o poštivanju čovjekovog prava na mir što ovaj gospodin nema kao i dosta drugih stanovnika trnovčice.
Hvala na podršci.