problem buke imaju i:
pratite nas...

23.08.2015
Prekinite vrijeđat svećenike jel vam jasno !?!?!??!?!?
Razgovaramo o problemu zagađivanja bukom crkvenih zvona.