problem buke imaju i:
pratite nas...

17.10.2011
Od 02. rujna niti jedno jedino jutro nisam uspjela prespavati zvonjavu. Što vi mislite u kakvom sam ja stanju? Što vi mislite o čemu ja maštam i razmišljam svako jutro u 6h? Jedino što me tješi je to da nisam jedina, pa se još uvijek nadam da će nasilju doći kraj. Jedini moj nedostatak je što imam izrazito lagan san i uopće teško zaspem. Što je tu čudno? Ima ovdje ljudi sa svakakvim problemaima. Sa kakvom vjerom ovo može imati veze? Žao mi je što ima ljudi koji ovo nikako ne mogu shvatiti. Polaze od sebe i ne pokušavaju shvatiti da je neko drugačije stanje od njihovog moguće. Još mi je više žao što ima nažalost i takvih koji vrijeđaju pa čak i uživaju u tuđoj patnji. Ali to je tako, valjda urođeno samo nama ljudima. A za župnika mogu reći samo da je neumjeren i neuviđavan. Što mu vrijede svi ostali komplimenti koje dobiva od ljudi koji ga cijene? Što mu vrijedi što je napravio puno za Trnovčicu? Što mu sve vrijedi kad nema ljubavi prema svojem bližnjem? Molim Boga da smekša njegovo tvrdo srce.
.