problem buke imaju i:
pratite nas...

03.11.2011
Sve te tematske rasprave vrte se u istom krugu, a ja sam ih poticao i pratim ih već sedam godina. Stavovi onih kojima zvonjava smeta kreću se od apatije i osjećaja nemoći do oportunizma zbog moći katoličke Crkve i straha od osude okoline. Činjenica je da nas Zakonom o zaštiti od buke zakonodavna vlast ostavila bez ikakve pravne zaštite od akustičkog nasilja iz i sa crkvenih objekata, te je stoga to onaj poslovični bik kojeg valja uhvatiti za rogove. Kuknjava po forumima je beskorisna, jer ni najmahnitijom zvonjavom Crkva ne krši ni jedan zakon.
.