problem buke imaju i:
pratite nas...

Nekima smeta, nekima ne. Neki uživaju. Šteti svima.
Gdje god se pokrene tema buke crkvenih zvona, nastane jasna podjela.
Iz raznih razloga, uvijek su samo tri osnovna odgovora:

• Meni smeta ... buka crkvenih zvona.
• Meni ne smeta ... buka crkvenih zvona.
• Uživam ... u zvonjavi crkvenih zvona.


Ako pitate ljude o dimu cigareta, nastane identična podjela. Odgovori su:

• Meni smeta ... dim cigareta.
• Meni ne smeta ... dim cigareta.
• Uživam ... u dimu cigareta.


Potpuno isti odgovori.

Da pitate iste osobe da li je dim cigareta štetan, svi bi odgovorili da je štetan bez obzira na svoj prethodni odgovor.

Kod buke crkvenih zvona bi samo prva skupina odgovorila da je buka crkvenih zvona štetna.


Štetan utjecaj na organizam postoji bez obzira smeta li nam buka crkvenih zvona ili ne.

Isto kao i dim cigareta.