problem buke imaju i:
pratite nas...

20.02.2012
Ovaj video prikazuje spektralnu analizu buke crkvenih zvona u Trnovčici.
Obratite pažnju na 300 Hz i 500 Hz. Buka nižih frekvencija koja prolazi kroz zatvorene prozore.