problem buke imaju i:
pratite nas...

26.09.2011
Koliko malo ljubavi prema bližnjem;

I jutros rano u 6 h, u cik zore ,zaglušujuće je zvonilo, zvonilo, dok zadnjem spavaču nije prekinut miran san!
I jutros su na ,autobusnoj stanici odzvanjale ,sočne, psovke i pogrdni komentari na adresu ,nalogodavca, svakojutarnje zaglušujuće zvonjave!
Ljudi se zabrinuto pitaju, kojem bi dragom Bogu bilo milo ovo ,zvučno nasilje, duhovnog pastira nad svojim stadom!
Vrijeme će pokazati da je ovime napravljena neprocjenjiva, dugotrajna šteta za mjesnu crkvu.
Mladim školarcima, studentima, zaposlenicima, ostat će u neugodnoj uspomeni ovaj vremenski period kad su bili podvrgnuti ,kolektivnom buđenju,!
*** CUT ***
Bilo bi ljepše da duhovni pastir primjerom uviđavnosti, blagosti, razumijevanja privlači mlade i obrazovane pučane, a ne da na svakom koraku slušamo ružne i pogrdne komentare na račun ranojutarnje i cjelodnevne zvonjave!
Budućnost će pripasti pravim, istinskim vjernicima, koji u vjeri i crkvi traže duhovnost a ne rutinski doživljaj crkvenih i vjerskih običaja!

Hvala na podršci.

Da ne ispadne da se samo kuka, u tijeku je priprema za postupak pred Ustavnim sudom kako bi se buka sa vjerskih objekata opet našla u Zakonu o zaštiti od buke jer je to jedino rješenje gdje se neće ovisiti o nečijoj milosti (koja nikako da dođe) kao što je to sada slučaj. Više imate na naslovnici.

Uskoro idu dopisi prema mjesnom odboru i Vijeću gradske četvrti.