problem buke imaju i:
pratite nas...

14.11.2011
Činjenice o buci crkvenih zvona u Trnovčici

• svaki dan u 6:00, 12:00 i 18:00 - Pozdravljenje - 70 dB(A)
• nedjeljom u 7:55, 9:25, 10:55 i 17:55 - poziv na misu - 80 dB(A)
• svaki dan od 6-20, svakih 15 minuta kvaratni otkucaji - 62-63 dB(A)
• svaki dan od 6-20, svaki puni sat satni otkucaji - 67-68 dB(A)