problem buke imaju i:
pratite nas...

Buka štetna po zdravlje ljudi
Buka štetna po zdravlje ljudi jest svaki zvuk koji prekoračuje propisane najviše dopuštene razine s obzirom na vrstu izvora buke, mjesto i vrijeme nastanka.

U tablici su navedene najviše dopuštene razine buke: