problem buke imaju i:
pratite nas...

12.09.2011
Poštovani,

Potpuno se slažem sa Vama da je buka crkvenih zvona prevelika i da smanjuje kvalitetu života u Trnovčici, a i okolnim naseljima. Pogotovo smeta ujutro kada definitivno remeti kvaltitetu sna i spavanja.

Podržavam ovu građansku inicijativu, ali mislim da u Trnovčici neće biti previše sluha (ha, ironično) da se smanji buka novih zvona. Mislim da ovaj problem treba dići na višu razinu jer sumnjam da će mjesna zajednica išta učiniti po ovom pitanju.

Srdačan pozdrav!
Radi se na tome da se inicijativa podigne na višu razinu.